รับเหมาก่อสร้าง, renovate, ออกแบบ, ปรับปรุงอาคาร, ปรับปรุงบ้าน
ต่อเติม, ตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ built in


A INNOVATIVE เราคือ บริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจด้านให้บริการงานก่อสร้าง
ทั้งในการก่อสร้างอาคารใหม่, การต่อเติมและปรับปรุงอาคารเดิม ( Renovation ) และออกแบบตกแต่งภายใน
โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร และช่างฝีมือดี ที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี

ด้วยแนวความคิดในการทำงาน บ้านของคุณก็คือบ้านของเรา

บริการให้คําปรึกษาด้านงานออกแบบและก่อสร้าง
▪ งานออกแบบตกแต่งภายใน
▪ งานออกแบบก่อสร้าง
▪ งานรับเหมาก่อสร้าง
▪ งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

รายละเอียดงานที่ให้บริการ
▪ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
▪ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
▪ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
▪ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
▪ งานระบบประปาและสุขาภิบาล
▪ งานระบบปรับอากาศ
▪ งานถนนและสาธารณูปโภค
▪ งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ Built-in
▪ ฯลฯ

ตัวอย่างรูปแบบอาคารที่ให้บริการ
▪ อาคารพักอาศัย , อาคารพาณิชย์ , โฮมออฟฟิส
▪ บ้านพักอาศัย
▪ อาคารสํานักงาน
▪ โรงแรม , อาพาร์ทเมนต์ , เซอร์วิสอาพาร์ทเมนต์
▪ โรงงาน , โกดังสินค้า
▪ ฯลฯ